Zväz Sovietskych Socialistických Republík, ZSSR, CCCP, SSSR

Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !

http://www.cccp.freeforums.org http://www.cccp.freeforums.org http://www.cccp.freeforums.org http://www.cccp.freeforums.org http://www.cccp.freeforums.org http://www.cccp.freeforums.org http://www.cccp.freeforums.org

Proletári všetkých krajín spojte sa! пролетарии всех стран, соединяйтесь! Proletári všetkých krajín spojte sa! пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Zdravim vsetkych spravnych ludi komunistov kto sa citi komunistom nech prejde na forum registruje sa a prida sa ku komunite komunistov. PRACI CEST!..........http://www.cccp.freeforums.org/"

http://www.cccp.freeforums.org...............http://www.cccp.freeforums.org...............http://www.cccp.freeforums.org/

8

V. I. Lenin, Deset tezí o sovětské moci, VII. sjezd KSR(b)

(6.-8. března 1918), výňatek

 

b) v oblasti hospodářské:

 

Socialistická organizace výroby v celostátním měřítku: řídicím orgánem jsou dělnické organizace (odbory, závodní výbory atd.) za všeobecného vedení sovětské moci, která jediná je svrchovaná.

 

Totéž v dopravě a rozdělování (nejprve státní monopol “obchodu”, potom úplné a definitivní nahrazení “obchodu” plánovitě organizovaným rozdělováním pomoci svazů obchodních a průmyslových zaměstnanců za vedení sovětské moci).

 

Povinné sdružení veškerého obyvatelstva ve spotřebních a výrobních komunách.

Protože nerušíme (prozatím) peníze a nezakazujeme jednotlivým rodinám, aby prováděly jednotlivé koupě a prodeje, musíme především uzákonit povinné uzavírání všech takových koupí a prodejů prostřednictvím spotřebních a výrobních komun.

 

Neodkladně přikročit k úplnému uskutečnění všeobecné pracovní povinnosti, co nejopatrněji a postupně ji rozšiřovat na malorolnictvo, které žije ze svého hospodářství bez námezdní práce;

prvním opatřením, prvním krokem ke všeobecné pracovní povinnosti musí být zavedení spotřebitelsko-pracovních (evidenčních) knížek (povinné zavedení) pro všechny bohaté (= osoby s příjmem přes 500 rublů měsíčně, dále pro majitele podniků s námezdními dělníky, pro rodiny se služebnou aj.);

koupě a prodej jsou přípustné i mimo příslušnou komunu (na cestách, na trzích apod.), ale koupě musí [*70] být zapsána (převyšuje-li určitou částku) do spotřebitelsko-pracovních knížek.

 

Úplné soustředění bankovnictví v rukou státu a celého peněžního a obchodního obratu v bankovkách. Univerzalizace bankovních běžných účtů: postupný přechod k povinnému vedeni běžných účtů v bance nejprve u největších a později i u všech hospodářských podniků v zemi. Povinné ukládání peněz pouze prostřednictvím bank.

 

Univerzalizace evidence a kontroly veškeré výroby a rozdělování výrobků, přičemž tuto evidenci a kontrolu mají zpočátku provádět dělnické organizace, později úplně všechno obyvatelstvo.

 

Organizace soutěženi mezi různými (všemi) spotřebními a výrobními komunami v zemi k neustálému zvyšování organizovanosti, kázně a produktivity práce, k přechodu k vyšší technice, k šetření prací a výrobky, k postupnému zkracování pracovního dne na 6 hodin denně, k postupnému vyrovnávání všech mezd a platů ve všech oborech a kategoriích.

 

Trvalá, soustavná opatření k (přechodu k Massenspeisung) (= společnému stravování. Pozn. red.) nahrazení individuálního hospodaření jednotlivých rodin společným stravováním velkých skupin rodin.

 

V. I. Lenin, Spisy, sv. 27, Praha 1962, str. 150-151.

 
Chcete vedieť dobrú stránku? www.komunisti.sk

WWW.KOMUNISTI.SK......................http://www.cccp.freeforums.org/